เสริมภูมิต้านทาน ระบบภูมิคุ้มกันทำหน้าที่เสมือนกองทัพที่ปกป้องร่างกาย

เสริมภูมิต้านทาน  ระบบภูมิคุ้มกันทำหน้าที่เสมือนกองทัพที่ปกป้องร่างกาย ส่วนใหญ่อยู่ในระบบทางเดินน้ำเหลืองและกระแสเลือด ระบบทางเดินน้ำเหลืองประกอบด้วยโครงข่ายของท่อน้ำเหลืองซึ่งลำเลียงของเหลวจากช่องว่างระหว่างเซลล์กลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิต นอกจากนี้ ยังมีต่อมน้ำเหลือง ม้าม และต่อมไทมัส ซึ่งต่างก็ผลิตลิมโฟไซต์อันเป็นเซลล์ที่คอยตรวจจับ ทำลาย และกำจัดสารแปลกปลอม จุลินทรีย์ และเซลล์มะเร็งทั้งหลาย เสริมภูมิต้านทาน.

เสริมภูมิต้านทาน

เสริมภูมิต้านทาน ลิมโฟไซต์มี 2 ชนิด ได้แก่ บีเซลล์และทีเซลล์ บีเซลล์ซึ่งถูกผลิตโดยม้ามจะขับสารต้านเชื้อแปลกปลอม ขณะที่ทีเซลล์ซึ่งถูกผลิตในต่อมไทมัสสามารถทำลายสิ่งแปลกปลอมได้โดยตรง ในร่างกายยังมีเซลล์พิฆาตตามธรรมชาติ (เอ็นเคเซลล์) ซึ่งทำหน้าที่ต่อสู้และกำจัดสิ่งแปลกปลอมโดยเฉพาะเซลล์มะเร็งทันทีเสริมภูมิต้านทาน

เซลล์เม็ดเลือดขาวที่พบในเลือด ประกอบด้วยเสริมภูมิต้านทาน ฟาโกไซต์และลิมโฟไซต์ มีบทบาทสำคัญในการทำลายแบคทีเรียที่มารุกราน รวมทั้งกำจัดเนื้อเยื่อที่ตายและถูกทำลายลง ระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องมีดุลยภาพสมบูรณ์ ดังนั้น แม้ว่าระบบภูมิคุ้มกันจะมีหน้าที่หลักในการทำลายสิ่งแปลกปลอม แต่ก็อาจจะยอมให้สารที่ร่างกายเราต้องการ เช่น อาหาร ผ่านเข้ามาได้

ไม่ยากเลยสำหรับการดูแลตัวเอง ทั้งเรื่องอาหาร การดำเนินชีวิต รวมทั้งการเลือกสรรเทคนิคในการส่งเสริมสุขภาพ และช่วยให้ชีวิตยืนยาวโดยปราศจากโรคภัย ซึ่งเป็นยอดปรารถนาของทุกคน นอกจากนี้สุขภาพจิตที่ดีก็ยังเป็นองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ แค่สุขภาพดีก็ส่งผลไปถึงความงามได้แล้วค่ะเสริมภูมิต้านทาน.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *