กล้ามเนื้ออ่อนแรง สาเหตุของการเกิดโรค ALS

กล้ามเนื้ออ่อนแรง สาเหตุของการเกิดโรค ALS คือการเสื่อมสภาพหรือตายของเซลล์ประสาทนั่นเอง โดยที่ทางการแพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเสื่อมสภาพก่อนวันอันควรของเซลล์เหล่านี้ ซึ่งในปัจจุบันทั้งแพทย์และนักวิจัยทั่วโลก กำลังวิจัยสาเหตุที่แท้จริงของโรคนี้กันอยู่ แต่เชื่อกันว่าสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพันธุกรรม รวมถึงการรับยาฆ?าแมลงอย่างต่อเนื่อง รับโลหะหนัก รังสี หรือเชื้อไวรัสบางชนิดเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เซลล์ประสาทเสื่อมเร็วขึ้น กล้ามเนื้ออ่อนแรง.

กล้ามเนื้ออ่อนแรง
กล้ามเนื้ออ่อนแรง อาการของโรค ALS
อาการของโรค ALS ที่พบคือ อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยสามารถเกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อได้ทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งพบว่าอาการที่เกิดจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและค่อยๆลุกลามไปสู่กล้ามเนื้อใกล้เคียง เช่น อาการเริ่มจากกล้ามเนื้อแขน ทำให้แขนไม่มีแรง กำมือไม่ได้ เคลื่อนไหวลำบาก แขนเริ่มลีบลง จากนั้นลามไปยังแขนอีกข้างหนึ่ง ก่อนจะลามไปถึงกล้ามเนื้อหัวไหล่ คอ ปาก ลิ้น (ทำให้พูดไม่ได้) กะบังลม (ทำให้หายใจเองลำบาก) และขา จนไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้ พูดไม่ได้ เดินไม่ได้ บางรายมีอาการหนักจนไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ต้องให้อาหารทางสายยาง สุดท้ายมักเสียชีวิตในระยะเวลาประมาณ 2-10 ปี
ผู้ป่วยโรค ALSกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ผู้ป่วยโรค ALS ส่วนหนึ่งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เนื่องจากกล้ามเนื้อกะบังลมอ่อนแรง ไม่สามารถทำงานได้
เซลล์ประสาทของผู้เป็นโรค ALS
เซลล์ประสาทของผู้เป็นโรค ALS ซึ่งพบการฝ่อและเสื่อมสภาพ
วิธีการรักษาโรค ALSกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาโรค ALS ให้หายขาด มีเพียงแต่การรักษาตามอาการแบบประคับประคองเท่านั้น โดยพบว่าผู้ป่วยร้อยละ 50 มักเสียชีวิตภายหลังจากโรคนี้แสดงอาการภายในเวลา 2 ปี แต่ผู้ป่วยส่วนมากจะยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวถ้าได้รับการวินิจฉัยโรคแต่เนิ่นๆ และรักษาตามอาการ รวมถึงการได้รับกำลังใจจากคนรอบข้างรวมถึงกำลังใจของผู้ป่วยเองด้วย
วิธีป้องกันโรค ALS
เนื่องจากการแพทย์ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรค ALS ดังนั้นจึงยังไม่มีวิธีการป้องกันการเกิดโรคที่แน่นอน แต่มีคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการรับหรือสัมผัสกับยาฆ่าแมลง โลหะหนักและรังสีที่รุนแรง ซึ่งเชื่อว่าเป็นตัวกระตุ้นให้เซลล์ประสาทเสื่อมสภาพและตายลง หมั่นออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง รับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ต่อร่างกาย หมั่นสังเกตุอาการผิดปกติของคนในครอบครัว ถ้าพบอาการผิดปกติ หรืออาการที่บ่งชี้ว่าอาจจะเป็นโรค ALS ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันที
Ice Bucket Challenge for ALS
Ice Bucket Challenge แคมเปญรณรงค์เพื่อหาทุนสำหรับการวิจัยโรค ALS
โรค ALS ในประเทศไทย
ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรค ALS ราว 3,000 คน และราว 140,000 คนทั่วโลก (พบผู้ป่วย 2 คนต่อประชากร 100,000 คน) ซึ่งถือว่าจำนวนผู้ป่วยยังไม่มากนัก แต่นับได้ว่าเป็นโรคที่น่ากลัวมาก เนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดและยังไม่มีวิธีรักษานั่นเองกล้ามเนื้ออ่อนแรง.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *