หลอดเลือดตีบ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เจ็บหน้าอก

หลอดเลือดตีบ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เจ็บหน้าอก ระวังเป็น “โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ” ความผิดปกติของอวัยวะภายในร่างกาย หากไม่เจ็บป่วยรุนแรงจนถึงขั้นแสดงอาการปรากฎออกมาให้เห็น ก็คงไม่มีวันรู้ได้นอกจากการตรงดิ่งเข้าไปพบหมอเพื่อตรวจสุขภาพอย่างเป็นประจำ เห็นได้ว่าบางคนอยู่ดีๆ ก็ได้ข่าวว่าคนรู้จักป่วยเข้าไอซียูหรือจากไปอย่างกะทันหันซะแล้ว มีหลายโรคสำคัญที่ทำให้คนป่วยไม่รู้ตัวว่ากำลังเป็นโรคนี้อยู่ และทำให้เสียชีวิตอย่างกะทันหัน หนึ่งในนั้นคือ “โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ” หลอดเลือดตีบ.

หลอดเลือดตีบ

หลอดเลือดตีบ โรคหลอดเลือดตัวใจตีบ หรือ โรคหัวใจขาดเลือด เป็นภาวะที่ผนังหลอดเลือดแดงแข็งและหนาตัว (Atherosclerosis) เนื่องจากหลอดเลือดแดงเสื่อมสภาพตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ไปกระตุ้นให้ผนังด้านในหลอดเลือดหัวใจแข็ง เปราะง่าย เกิดรอยแยก ผนังหลอดเลือดแดงแข็งและหนาตัวนั้น เกิดจากมีไขมันเกาะอยู่ภายในผนังหลอดเลือด เรียกว่า “ตะกรันท่อเลือดแดง” ซึ่งจะค่อยๆ พอกตัวหนาขึ้นทีละน้อย ทำให้ช่องทางเดินของเลือดตีบแคบลง ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้น้อยลงหลอดเลือดตีบ

ปัจจุบัน โรคนี้พบได้บ่อยมากขึ้น โดยเฉพาะคนที่กินดีอยู่ดี มีชีวิตสุขสบาย ทำงานนั่งโต๊ะ อาศัยอยู่ในเมือง ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย ซึ่งมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าคนที่ยากจน มีอาชีพใช้แรงงาน อาศัยอยู่ในชนบท พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง และพบมากขึ้นตามอายุ โรคนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่สำคัญ ได้แก่

1. เพศและอายุ เพศชายจะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้มากกว่าเพศหญิง 3-5 เท่า เพศชายมักเกิดในอายุ 40 ปีขึ้นไป ส่วนเพศหญิงจะเกิดในวัยหมดประจำเดือน อายุ 50-55 ปีขึ้นไป

2. มีประวัติบุคคลครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก่อนวัยอันควร คนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้มากกว่าคนอื่น พบว่าผู้ชายจะมีอัตราเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น 2-20 เท่าของผู้ชายที่ไม่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ

3. ภาวะไขมันในเลือดสูง โอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันจะเพิ่มขึ้นตามระดับคอเลสเตอรอลที่เพิ่มขึ้น หากสามารถรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงให้เป็นปกติได้ จะสามารถลดอัตราการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและการเสียชีวิตลงได้

4. โรคความดันโลหิตสูง ภาวะความดันโลหิตสูงทำให้ผนังหลอดเลือดไม่แข็งแรง เสื่อมเร็ว ตีบหรือแตกได้ง่าย เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว อัมพฤกษ์ อัมพาต และเสียชีวิตฉับพลันได้หลอดเลือดตีบ

5. เบาหวาน หากควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง เสื่อมเร็วกว่าเวลาอันควร

6. โรคอ้วน โรคอ้วนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ คนอ้วนที่มี BMI หรือ ดัชนีมวลกาย มากกว่าหรือเท่ากับ 40 จะมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น

7. พฤติกรรมการใช้ชีวิตหลอดเลือดตีบ.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *