ปวดเข่า โดยทั่วไป เรามักไม่ค่อยให้ความสำคัญกับข้อเข่า

ปวดเข่า โดยทั่วไป เรามักไม่ค่อยให้ความสำคัญกับข้อเข่า จะให้ความสนใจก็ต่อเมื่อเริ่มมีอาการปวดในขณะที่เดินหรือทำกิจกรรม เพราะอาการเหล่านี้ จะรบกวนเราทุกย่างก้าว ปวดเข่า ทั้งนี้เพราะข้อเข่าทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักของร่างกายขณะเคลื่อนไหว ในท่าที่ศีรษะตรง ปวดเข่า.

ปวดเข่า

ปวดเข่า สาเหตุของการปวดเข่า

1. จากการเล่นกีฬาหรือได้รับแรงกระแทกรุนแรง ทำให้ข้อแพลงหรือเอ็นฉีก
2. ข้อเข่าเสื่อมตามวัยและการใช้งาน มีปัจจัยเสริมให้เกิดอาการ คือ หกล้ม เดินทางไกล ยืนหรือเดินมากเกินไป น้ำหนักตัวมาก ส่วนใหญ่พบในหญิงวัยกลางคน
3. การบาดเจ็บของกระดูกอ่อนในข้อเข่า เนื่องจากมีแรงกระแทกในขณะที่กำลังงอเข่า จะมีอาการปวด บวมทันที ไม่สามารถเหยียด-งอ ข้อเข่าได้เต็มที่
4. ปุ่มกระดูกหน้าแข้งอักเสบ มักเกิดในเด็กวัยรุ่นที่มีการเจริญเติบโตของกระดูกเข่าเร็วผิดปกติ ปวดเข่า
5. กระดูกสะบ้าเคลื่อน มักเกิดจากการได้รับอุบัติเหตุ ทำให้เอ็นยึดกระดูกสะบ้าฉีกขาด
6. การเสื่อมของกระดูกอ่อนของลูกสะบ้า เกิดจากการออกแรงข้อเข่าในการทำกิจกรรมมากเกินไป จนทำให้ผิวสัมผัสที่เป็นกระดูกอ่อนเสื่อม
7.ข้อเข่าเสื่อมที่เกิดภายหลังโรคข้ออักเสบ เช่น โรคเกาต์
การรักษาโดยแพทย์

1. การใช้ยาระงับอาการปวดและอักเสบ
2. แนะนำอิริยาบถที่ควรหลีกเลี่ยง
3. สวมผ้าพยุงเข่า
4. ผ่าตัดในรายที่มีอาการข้อเสื่อม หรือเอ็นฉีกขาดรุนแรง
การรักษาทางกายภาพบำบัด

1. ลดอาหารปวดโดยใช้เครื่องมือไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด
2. การดัดดึงข้อเข่า โดยใช้เทคนิคพิเศษทางกายภาพบำบัด ในกรณีที่มีข้อยึดติด
3. แนะนำท่าทางการออกกำลังกายที่ถูกวิธี
การรักษาอาการปวดเข่าด้วยตนเอง

1. ในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ
– ให้พักและพันผ้ายืดรอบเข่า ในท่าเข่าเหยียดตรง
– ประคบด้วยความเย็นใน 2-3 วันแรก วันละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที หลังจากนั้นให้ประคบด้วยความร้อน
– รับประทานยาระงับปวด ถ้าไม่ดีขึ้น ควรรีบปรึกษาแพทย์ หรือนักกายภาพบำบัด
– ห้ามนวด ดัด หรือจับเส้น

2. ในกรณีข้อเสื่อม
– ถ้ามีน้ำหนักมาก ควรลดน้ำหนัก
– ประคบด้วยความร้อน นาน 15 นาที วันละ 2-3 ครั้ง
– ถ้าปวดมาก ให้รับประทานยาแก้ปวด
– บริหารกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าให้แข็งแรงปวดเข่า.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *